कारखाना भ्रमण

कारखाना भ्रमण

index_hd_ico

एक प्रसिद्ध विशेष बन्धन समाधान प्रदायक जसले अनुसन्धान, विकास, उत्पादन र चिपकने को बिक्री एकीकृत गर्दछ।

factory (4)
factory (10)
factory (7)
factory (8)
factory (3)
factory (9)

गुणस्तर नियन्त्रण

index_hd_ico

उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय उन्नत स्तरमा पुग्नको लागि उत्तम उत्पादन परीक्षणको माध्यम स्थापना गर्नुहोस्।

factory (2)
factory (14)
factory (13)
factory (1)
factory (15)
faxtory

पहिलो उत्पादन लाइन

index_hd_ico

उत्पादन प्रक्रिया प्रदर्शन

first line (2)
first line (1)
first line (3)

दोस्रो उत्पादन लाइन

index_hd_ico

उत्पादन प्रक्रिया प्रदर्शन

Third (3)
Third (2)
Third (1)

तेस्रो उत्पादन लाइन

index_hd_ico

उत्पादन प्रक्रिया प्रदर्शन

Second (3)
Second (2)
Second (1)